T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Van İl Halk Kütüphanesi

Personel Listesi


ADI-SOYADI             

 
GÖREVİ

Aysun DİNÇER BEKDEMİRKütüphane Müd. V.
Fırat GÖÇEROĞLUKütüphane Müd. Yard. V.
Sait ARSLANKütüphaneci
Saime Nuray ŞİMŞEKKütüphaneci
Gülsüm KAYA CEYHANKütüphaneci
Cemal ZİREKŞef
Songül KAYA ÖRNEKŞef
Gülsen PARLAKBilgisayar İşletmeni
Miyeser AYTÜRKBilgisayar İşletmeni
Bazit EDİŞBilgisayar işletmeni
Metin ÖNAYBilgisayar işletmeni
Kerem ACARAmbar Memuru
Fehmi TARCANTeknisyen
Ahmet BİLBENTeknisyen Yard.
Yahya ŞAPKACIHizmetli
Münür ESBekçi
Aziz DENİZDÖSİMM İşçi
Abdurrahman ERTAŞDÖSİMM İşçi
Emrullah PARLAKDÖSİMM İşçi
Hüseyin ORBAYDÖSİMM İşçi
 Meliha UMAN Bsn. Hlk. İlş. Müd.