T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Van İl Halk Kütüphanesi

Kitaplar

Bulunduğu Bölüm Kitap Sayısı
 Yetişkin Bölümü 32.672
 Çocuk Bölümü 3277
 Gezici Kütüphane1757