T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Van İl Halk Kütüphanesi

Üyelik ve Ödünç Alma Kuralları


KÜTÜPHANE ÜYELİĞİ

Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olur. Kullanıcıdan, üyelik için herhangi bir ücret istenmez.Kütüphanemiz iki yılda bir kayıtları kontrol eder ve aktif olmayan üyelerin kayıtlarını siler. Kütüphane üyeliğine başvuru için sadece T.C kimlik numarasını (veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarası”nı) gösterir belge yeterlidir. Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden kullanıcının kimlik bilgileri kontrol edilir. Kullanıcıya bir Kütüphane Üyelik Formu imzalatılır. 16 yaşına kadar olan kullanıcılar için Kütüphane Üyelik Formu velisi tarafından imzalanır.