T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Van İl Halk Kütüphanesi

ÖNEMLİ !!!

Aşağıda adı geçen web sitelerinin Kütüphanemiz ile herhangibir  ilgisi yoktur. 

https://havvagolgul.wordpress.com/

https://rizaceyhan.wordpress.com/